Từ 01/01/2018, đấu thầu tập trung quốc gia với thuốc bảo hiểm y tế

PV.

Ngày 29/08/2017, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện.

Đấu thầu tập trung quốc gia với thuốc bảo hiểm y tế từ 01/01/2018. Nguồn: Internet
Đấu thầu tập trung quốc gia với thuốc bảo hiểm y tế từ 01/01/2018. Nguồn: Internet
Trước tình hình hệ thống cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện BHYT còn nhiều bất cập, tình trạng gian lận trục lợi Quỹ BHYT đáng báo động, dẫn đến việc hiện nay Quỹ BHYT có nguy cơ mất cân đối.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu, giải trình các kiến nghị của các Bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật BHYT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật BHYT và các luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.
Riêng đối với các nội dung không tiếp thu, phải có giải trình cụ thể, thuyết phục. Bên cạnh đó, phải có báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả thực thi Luật BHYT, tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHYT, kiến nghị cụ thể các giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chính sách BHYT.

Đặc biệt, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách BHYT; chủ động trao đổi tháo gỡ các vướng mắc, có quy chế bảo đảm việc phối hợp giữa 2 cơ quan được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc, năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.
Tại Thông báo, Phó Thủ tướng đã có yêu cầu Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách BHYT vào kế hoạch năm 2018.
Từ ngày 1/1/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7/7/2016 của Chính phủ . Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp và có hướng dẫn cụ thể việc đấu thầu mua thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tính cạnh tranh theo quy định.