Từ 01/07, kinh doanh miễn thuế phải có phần mềm kết nối với hải quan

Theo baohaiquan.vn

Nhằm chuẩn bị triển khai các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế, trong hai ngày (06 và 07/06), Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn hệ thống Quản lý đối với hàng hóa kinh doanh miễn thuế cho CBCC hải quan và các doanh nghiệp.

Quảng cảnh hội nghị. Nguồn: PV.
Quảng cảnh hội nghị. Nguồn: PV.

Theo Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Nhất Kha, để đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP, Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã xây dựng hệ thống quản lý đối với hàng hóa kinh doanh hàng miễn thuế, áp dụng chung trên cả nước.

Lưu ý về thời hạn áp dụng các quy định mới, ông Nguyễn Nhất Kha cho biết, trước đây, từng doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế quản lý, lưu trữ hàng hóa theo phần mềm riêng và cung cấp cho cơ quan Hải quan tài khoản để quản lý.

Theo các quy định mới tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ, một trong các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế là doanh nghiệp phải có phần mềm đáp ứng các tiêu chí: Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong cửa hàng miễn thuế theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan; đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan Hải quan quản lý….

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế về phần mềm quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hệ thống camera giám sát.

Như vậy, từ ngày 01/07, hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đủ điều kiện truyền dữ liệu cho cơ quan Hải quan thì tiếp tục được hoạt động, nếu chưa đáp ứng điều kiện thì phải hoàn thiện mới được hoạt động.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Nhất Kha đề nghị các đơn vị hải quan địa phương rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế sớm hoàn thiện hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan.