Từ 20/4, doanh nghiệp đăng ký sử dụng tem điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Linh Trang

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, từ ngày 20/4/2023, doanh nghiệp có thể đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử đối với rượu, thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc về việc quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Khi sử dụng tem rượu nhập khẩu, trường hợp rượu chỉ có năm sản xuất, không có ngày sản xuất thì người khai hải quan cập nhật theo thời gian thực tế.

Trường hợp khai báo bổ sung đối với các lô hàng rượu, thuốc lá nhập khẩu được bán trước khi phần mềm triển khai hoạt động, Tổng cục Hải quan đã bổ sung chức năng “Cập nhật thông tin bán tem” trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Doanh nghiệp thực hiện khai báo bổ sung theo quy định.

Khi lập kế hoạch mua tem điện tử, trường hợp doanh nghiệp phát sinh nhu cầu nhập khẩu; hoặc doanh nghiệp được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa lập, đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử trong thời gian quy định, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn và hiện đang thực hiện nâng cấp Hệ thống dịch vụ công trực tuyến để doanh nghiệp có thể đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử.

Như vậy, việc sử dụng tem điện tử đối với rượu, thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến triển khai áp dụng từ ngày 20/4/2023.