Tỷ lệ giao dịch thanh toán gửi qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc đạt 55%

Mai Anh

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết ngày 30/4/2020, đã có 73.595 trên tổng số 92.456 đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đạt tỷ lệ 79,60%.

Trong đó, riêng tháng 4/20202, có tới 7.837 đơn vị đăng ký sử dụng mới, tăng gấp 3 lần so với các tháng trước thời điểmdịch Covid-19

Theo KBNN, số người sử dụng DVCTT đồng thời trong tháng duy trì ở mức cao hơn 10.000 người tại một số thời gian cao điểm trong ngày. Tính riêng trong ngày 29/4, số lượng người dung đồng thời tăng cao nhất lên tới 32.000 người là ở thời điểm 9 giờ sáng.

Cùng với đó, số lượng giao dịch thanh toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) gửi qua DVCTT khoảng 100.000 chứng từ thanh toán và khoảng 60.000 hồ sơ. Tỷ lệ giao dịch thanh toán gửi qua DVCTT là 823,380 giao dịch trên tổng số 1,485,486 giao dịch chi NSNN, đạt tỷ lệ 55%.

Thời gian tới, KBNN sẽ tích cực triển khai DVCTT, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành. Đồng thời tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch về mục đích, lợi ích dịch vụ công mang lại và hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo đó, đến 31/12/2020, sẽ triển khai DVCTT tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.