Vàng xuất khẩu có hàm lượng dưới 95% được hưởng thuế 0%

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Bắt đầu từ hôm nay, 7/5, vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng dưới 95% phải thực hiện thủ tục Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95% cho cơ quan Hải quan mới được hưởng mức thuế xuất khẩu ưu đãi 0%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa cóQuyết định số 788/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Thủ tục hành chính mới được ban hành là thủ tục "Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%" do Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố là đơn vị thực hiện.

Đối tượng thực hiện thủ tục này là doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%.

Thủ tục này không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 99% phải nộp theo thủ tục hành chính mới do Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng, trang sức, kỹ nghệ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chỉ định (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Viện Ngọc học và Trang sức Doji, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Trung tâm vàng hoặc tổ chức có quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Thủ tục hành chính được ban hành xuất phát từ việc Bộ Tài chính quyết định tăng thuế xuất khẩu từ 0% lên 2% đối với vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng từ 95% trở lên.

Lý giải nguyên nhân tăng thuế, đại diện Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính cho biết: Việc tăng thuế này nhằm hạn chế tình trạng lãng phí nguồn nguyên liệu, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh với thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ quốc tế. Thực tế khi giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng quốc tế, tình trạng xuất khẩu vàng nguyên liệu trá hình dưới dạng vàng trang sức, mỹ nghệ có thể diễn ra ồ ạt, khó kiểm soát, do vậy chính sách cần tính tới mục tiêu ổn định lâu dài.

Thực tế, việc xuất khẩu vàng nguyên liệu trá hình dưới hình thức vàng trang sức mỹ nghệ chủ yếu rơi vào loại có hàm lượng vàng cao trên 95%. Do vậy, để không ảnh hưởng đến hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước, Bộ Tài chính chỉ quy định tăng thuế đối với loại có hàm lượng vàng trên 95%.

Chia sẻ về giải pháp kiểm soát hàm lượng vàng của các sản phẩm này, tránh tình trạng trốn thuế của các doanh nghiệp, đại diện Vụ Chính sách thuế cho biết thêm: Bộ Tài chính đã trao đổi ý kiến với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Trên cơ sở đó, cơ quan này đã quy định rõ điều kiện để được áp dụng thuế xuất khẩu 0%, ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định chung, phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ cấp.

Với quy định chặt chẽ đó, cơ quan quản lý sẽ đảm bảo kiểm soát được hàm lượng vàng của các sản phẩm vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng một cách hiệu quả, tránh tình trạng trốn thuế của các doanh nghiệp.