Việt Nam dự định thiết lập chỉ số môi trường công nghiệp

Xuân Trường

Việc thiết lập các tiêu chuẩn môi trường sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, giảm thiểu chất thải và đạt được sự phát triển bền vững.

Hầu hết các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng hàng may mặc do các thương hiệu thời trang toàn cầu hình thành đều áp dụng các “yêu cầu xanh” trong sản xuất.
Hầu hết các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng hàng may mặc do các thương hiệu thời trang toàn cầu hình thành đều áp dụng các “yêu cầu xanh” trong sản xuất.

Hiện nay, hơn 250 thương hiệu thời trang toàn cầu đã thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử có trách nhiệm với môi trường để áp dụng cho các nhà cung cấp của họ. Hầu hết các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng hàng may mặc do các thương hiệu thời trang toàn cầu hình thành đều áp dụng các “yêu cầu xanh” trong sản xuất.

Các doanh nghiệp may mặc Việt Nam được kỳ vọng sẽ tuân thủ các yêu cầu này, các nhà máy may phải tiết kiệm năng lượng và nước, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Việc thực hiện các tiêu chí phát triển bền vững có thể là một thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc trong nước, vì những tiêu chí này đòi hỏi đầu tư và nhân sự rất lớn. Tuy nhiên, về lâu dài, uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nâng lên, công việc kinh doanh đem lại hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cao hơn và tốc độ tăng trưởng bền vững. 

Bởi thực tế, các doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam có thể thua lỗ nếu bỏ qua các “quy tắc xanh” vì nguy cơ mất đơn hàng từ các thương hiệu quần áo toàn cầu, nếu các nhà sản xuất hàng dệt may trong nước không có các thay đổi phù hợp với sản xuất bền vững và xanh hơn, tiết kiệm năng lượng tốt hơn và trách nhiệm cao hơn với môi trường.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thu thập dữ liệu để chuẩn bị thiết lập các tiêu chuẩn môi trường công nghiệp trong nước. Việc thiết lập các tiêu chuẩn môi trường tại hơn 400 khu công nghiệp và 18 khu kinh tế sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, giảm thiểu chất thải và đạt được sự phát triển bền vững.

Việc thiết lập các tiêu chuẩn môi trường công nghiệp trong nước phù hợp với xu hướng toàn cầu, nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững giữa các nước. Việc thực hiện chỉ số này cũng nằm trong Chiến lược phát triển quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như cam kết của Việt Nam về giảm thiểu chất thải rắn đến năm 2050 tại COP26.

Chỉ số sẽ được mô hình hóa dựa trên các khuôn khổ quốc tế về xây dựng và vận hành các khu công nghiệp thân thiện với môi trường và các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam.

Đại diện Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc cho biết, chỉ số này cần được xây dựng phù hợp với đặc điểm của Việt Nam để đảm bảo thực hiện thành công và thiết thực.