Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo Môi trường kinh doanh 2017, theo đó, Việt Nam xếp thứ 82 so với các nền kinh tế khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, về bảng xếp hạng, 4 nền kinh tế khu vực lọt vào nhóm 10 nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng Môi trường Kinh doanh tốt, đó là New Zealand (số 1), Singapore (số 2), Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc (số 4) và Hàn Quốc (số 5).

Các nền kinh tế xếp hạng thấp nhất trong khu vực là Myanmar (số 170) và Timor-Leste (số 175).

Các nền kinh tế lớn khác và thứ hạng của chúng như sau: Trung Quốc (số 78), Nhật Bản (số 34), In-đô-nê-xi-a (số 91), Ma-lai-xi-a (số 23), Phi-lip-pin (số 99), Thái Lan (số 46) và Việt Nam (số 82).

Các nền kinh tế trong khu vực thực hiện tốt nhất các tiêu chí Tiếp cận tín dụng (hạng trung bình là 77), Giải quyết thủ tục xây dựng (79) và Cấp điện (82). Ví dụ, thời gian trung bình một doanh nghiệp phải bỏ ra để xin được cấp điện tại các nước trong khu vực là 73 ngày trong khi mức trung bình toàn cầu là 93 ngày.

Các lĩnh vực thực hiện dưới trung bình gồm: Thành lập doanh nghiệp (hạng trung bình là 106), Thương mại qua biên giới (103) và Thực thi hợp đồng (102).

Về đặc điểm chung về cải cách, có tổng số 45 cuộc cải cách được thực hiện tại 17 trong số 25 nền kinh tế trong năm qua và giúp cải thiện môi trường kinh doanh tại đây. Đây là mức cao hơn hẳn so với con số trung bình là 28 cuộc cải cách mỗi năm trong vòng 5 năm qua.

Brunei Darussalam và In-đô-nê-xi-a lọt vào nhóm 10 nước cải thiện nhanh nhất. Gần ¼ số cuộc cải cách thực hiện trong năm qua thuộc lĩnh vực Tiếp cận tín dụng.

Nhiều nền kinh tế khu vực đã thực hiện từ 3 cải cách trở lên trong năm qua, trong đó có In-đô-nê-xi-a (7), Brunei Darussalam (6), Vanuatu (4), và Sing-ga-po, Việt Nam và Thái Lan (mỗi nước 3).

Bên cạnh đó, những nét mới trong Môi trường Kinh doanh 2017, Ngân hàng Thế giới cũng cho biết, Báo cáo năm nay bao gồm 190 nền kinh tế, đưa thêm Somalia vào báo cáo.

Lần đầu tiên, báo cáo Môi trường Kinh doanh 2017 đưa thêm khía cạnh giới vào trong 3 tiêu chí: Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký tài sản và Thực thi hợp đồng. Báo cáo cho biết tại nhiều nền kinh tế khu vực Đông Á Thái Bình Dương không còn rào cản về giới, nhưng có 2 trường hợp ngoại lệ là Ma-lai-xi-a và Brunei Darussalam. Tại 2 nước này vẫn còn quy định riêng cho phụ nữ có gia đình muốn thành lập và điều hành doanh nghiệp.

Đặc biệt, Tiêu chí nộp thuế đã mở rộng và bao gồm cả các quy trình sau khai báo thuế, ví dụ kiểm toán thuế và hoàn thuế VAT. Nhiều nền kinh tế khu vực thực hiện tốt trong các lĩnh vực này, nhưng vẫn còn một số ngoại lệ. Ví dụ, thời gian thực hiện thủ tục thuế tại Thái Lan và Timor-Leste vẫn còn cao, và thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế VAT tại Tonga và Fiji cũng vẫn còn cao.