VietinBank quyết liệt trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

PV.

(Tài chính) Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thương mại là “phòng tuyến” tiên phong trong vấn đề phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, thời gian qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đặc biệt quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để chung tay với Chính phủ trong ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ảnh minh họa.Nguồn: internet.
Ảnh minh họa.Nguồn: internet.

Với xu hướng toàn cầu hóa của hệ thống ngân hàng, VietinBank không ngừng mở rộng thị trường hoạt động và thiết lập quan hệ với nhiều định chế tài chính trên thế giới. Nằm trong lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng quốc tế, VietinBank đã và đang từng bước phối hợp với các đối tác chiến lược hoàn thiện năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ, đặc biệt là công tác quản lý tuân thủ phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Hiện nay, VietinBank đã xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiếm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của quy định khung về phòng chống rửa tiền; Quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VietinBank; Hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận; Thường xuyên cập nhật và ban hành nhiều công văn hướng dẫn, cảnh báo rủi ro cấm vận cập nhật theo quy định của pháp luật và các cơ quan giám sát phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố quốc tế.

Công tác đào tạo, truyền thông phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng được VietinBank đẩy mạnh với nhiều hoạt động cụ thể như: Nghiên cứu tình huống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong nghiệp vụ; xuất bản Bản tin phòng chống rửa tiền hàng tháng; phối hợp với các chuyên gia nước ngoài tổ chức nhiều lớp đào tạo cơ bản, chuyên sâu…

Là một định chế tài chính tuân thủ, VietinBank cam kết:

- Tuân thủ theo các quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo Pháp luật Việt Nam và quốc tế.  

- Tăng cường thực hiện các biện pháp, giám sát nhằm ngăn ngừa tổn thất tài chính, rủi ro danh tiếng, rủi ro pháp lý liên quan đến phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

- Nỗ lực bảo vệ khách hàng, ngân hàng và cán bộ công nhân viên không trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.