VNPT sẽ thoái vốn tại CTCP Phát triển Công trình Viễn thông

PV.

Ngày 4/9 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ bán đấu giá để thoái vốn 2.450.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom).

Như vậy, đợt thoái vốn này tương đương 24,5 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 49% vốn điều lệ của Telcom. Được biết, mức giá khởi điểm tại lần này sẽ là 21.801 đồng/cổ phần.

Theo HNX, Telcom trước đây là Công ty Công trình Bưu điện trực thuộc Tổng cục Bưu điện được thành lập năm 1954. Năm 2006, Telcom chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Năm 2017, cổ phiếu của Telcom đăng ký giao dịch trên UPCoM tại HNX với mã chứng khoán TEL. Giá cổ phiếu TEL tại phiên giao dịch 24/8/2020 là 9.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chính của Telcom là thi công xây lắp các công trình viễn thông và tư vấn thiết kế các công trình viễn thông. Ngoài ra, Công ty còn hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ như: cho thuê văn phòng làm việc, sân tennis, kinh doanh kho bãi.

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt được kết quả cao do thị trường bão hòa làm suy giảm đầu tư trong lĩnh vực xây lắp viễn thông. Năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 39 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế -11 tỷ đồng; năm 2019 sau nhiều nỗ lực kiểm soát chi phí, công ty thoát lỗ, lợi nhuận sau thế đạt 1 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt -751 triệu đồng.

Hiện tại, Công ty Telcom quản lý và sử dụng 3 khu đất có diện tích 6.776,3 m2 tại Hà Nội, tất cả là đất thuê trả tiền thuê hàng năm.

Bảng 1:  Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018-2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

69

76

9,3

Doanh thu thuần

39

59

-45

Lợi nhuận sau thuế

-11

1

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

0

0

-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của công ty

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

% tăng giảm so với năm 2019

Tổng doanh thu

64

11,7

Lợi nhuận sau thuế

3

208,2

Cổ tức (%)

-

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty