Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2022

Gia Hân

Kho bạc Nhà nước mới đây đã công bố tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12/2022, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ.
Các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ.

Tại Thông báo số 6209/TB-KBNN ngày 30/11/2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2022, Kho bạc Nhà nước thông báo, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 12/2022 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) là 1 USD = 23.681 đồng.

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 10/2022 được thực hiện như sau:

1 EURO (tiền chung châu Âu) = 24.013 VND

1 GBP (bảng Anh) = 27.609 VND

1 AUD (đô la Úc) = 15.547 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 165 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.293 VND

1 HKD (đôla Hồng Kông) = 3.022 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như: quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.