Xác định thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng

PV.

Kể từ ngày 01/4/2017, quy định về xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng được thực hiện theo Thông tư 01/2017/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/02/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Thông tư quy định, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng (CPKSXD) cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng.Cụ thể là:

Một là, dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh trong trường hợp nhiệm vụ khảo sát xây dựng có sự điều chỉnh, bổ sung.

Hai là, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng điều chỉnh.

Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017, thay thế Thông tư 17/2013/TT-BXD; đồng thời:

Đối với dự toán CPKSXD phê duyệt trước ngày 01/4/2017 nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng hướng dẫn của Thông tư 01 để điều chỉnh dự toán.

Đối với các công tác khảo sát xây dựng đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.