Xử lý vướng mắc bảo hiểm trong phát triển thủy sản

PV.

Văn Phòng Chính phủ cho biết, ngày 14/06/2017, Chính phủ vừa ban hành Công văn số 6150/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc xử lý vướng mắc bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Điều 5, Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã có quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.

Cụ thể, hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) được hỗ trợ với mức là 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV và 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên...
Nghị định 67/2014/NĐ-CP cũng nêu rõ chính sách trên chỉ được thực hiện đến hết năm 2016. Vì vậy, tại Nghị quyết 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016, Chính phủ đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2017. Tuy nhiên, vẫn cần phải đợi Chính phủ ban hành khung pháp lý mới để những chính sách hỗ trợ ngư dân tiếp tục được triển khai.
Xét đề nghị của Bộ Tài chính trong việc triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP bảo đảm không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp bảo hiểm không bán bảo hiểm cho người dân gây khó khăn khi ra khơi.