Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Xử phạt một nhà đầu tư vì báo cáo không đúng thời hạn

PV.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt một nhà đầu tư với số tiền 12,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 19/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 213/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phát - Người có liên quan đến ông Trần Đức Hậu, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (mã chứng khoán: NED).

Được biết, ông Trần Quốc Phát đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch khi đăng ký bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 16/10/2020, và đã thực hiện bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020. Tuy nhiên, đến ngày 13/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Trần Quốc Phát.

Với hành vi vi phạm này, ông Trần Quốc Phát đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 12,5 triệu đồng. Căn cứ xử phạt được dựa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Trước đó một ngày (ngày 18/8/2021), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-XPVPHC xử phạt đối với ông Nguyễn Quốc Nghị - người có liên quan với ông Hàn Ngọc Vũ, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB). Ông Nguyễn Quốc Nghị cũng bị xử phạt 70 triệu đồng vì có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch khi bán 250.000 cổ phiếu.