Xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh

Minh Hà

Ngày 15/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.006,59 tấn gạo từ nguồn DTQG cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, để hỗ trợ cho người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022. Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Sơn La 107,1 tấn gạo; tỉnh Điện Biên là 899,49 tấn gạo.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UNBD các tỉnh báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Quyết định số 340/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022.