Xuất cấp hơn 1.152 tấn gạo hỗ trợ người dân bảo vệ, phát triển rừng

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền hơn 1.152 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ cho người dân tại các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân của tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo DTQG cho 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa xong trước ngày 30/8/2023.
Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo DTQG cho 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa xong trước ngày 30/8/2023.

Ngày 10/8/2023, Tổng cục DTNN có Quyết định số 309/QĐ-TCDT về việc xuất gạo DTQG cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa (đợt 2 năm 2023).

Tại Quyết định này, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 1.152,754 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022. Số lượng gạo này được vận chuyển đến trung tâm các huyện của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Quan Hóa 179,250 tấn; Quan Sơn 644,835 tấn; Như Xuân 328,669 tấn để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 30/8/2023.

Tổng cục DTNN yêu cầu Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và UBND các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân để thực hiện xuất cấp theo quy định, bảo đảm công tác xuất cấp, giao nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10380/BTC-TCDT ngày 27/8/2018 về việc thực hiện hỗ trợ giao dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2024 và quy định tại Thông tư số 51//2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao cho địa phương kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Cũng trong ngày 10/8/2023, Tổng cục DTNN có Văn bản số 1217/TCDT-QLHDT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các huyện (Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân) triển khai tiếp nhận gạo DTQG; đồng thời, phối hợp với Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.