Xuất nhập khẩu 06 tháng đầu năm 2020 đạt 238,4 tỷ USD


Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của  Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2020 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng trước; Tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 12,8%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 2% và trị giá nhập khẩu tăng 5,3%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2020 ước tính thặng dư 500 triệu USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 4.038 triệu USD.

Về xuất khẩu, một số mặt hàng mặt hàng chủ yếu trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 là dầu thô và quặng các loại, trong đó: Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 443 nghìn tấn, giảm 5,1% và trị giá là 117 triệu USD tăng 27,6% so với tháng 5/2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2.541 nghìn tấn và trị giá là 779 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 6 tháng này tăng 24,6% về lượng và trị giá ước tính giảm 26,6%.

Xuất khẩu trong tháng 6/2020 với quặng các loại, ước tính đạt 320 nghìn tấn, tăng 45,5% và trị giá là 32 triệu USD tăng 102,6% so với tháng trước. Tính chung, 6 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 1.414 nghìn tấn, trị giá là 104 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính giảm 13,1% về lượng và trị giá ước tính giảm 14,3%.

Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020, là xăng dầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, sắt thép các loại, trong đó: Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 800 nghìn tấn, tăng 6,4% so với tháng trước và trị giá là 264 triệu USD, tăng 37,1%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2020 là 5 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 6 tháng năm 2020 đạt 27,04 tỷ USD và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước...