13 bộ ngành và 35 địa phương triển khai kế hoạch thực hiện CPTPP

Theo Thu Phương/congthuong.vn

Đến ngày 3/4/2019, Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của 13 bộ, ngành, cơ quan cấp trung ương và 35 đơn vị cấp địa phương về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng hồ sơ Dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.  Nguồn: Internet
Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng hồ sơ Dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Nguồn: Internet

Thông tin trên được ông Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) - chia sẻ tại buổi họp báo Bộ Công Thương ngày 5/4.

Ngay khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 14/1/2019, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Hiệp định CPTPP tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/1/2019. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện doanh nghiệp triển khai thực hiện và có báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện, cũng như kiến nghị các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

“Kết quả, đến ngày 3/4/2019, Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của 13 bộ, ngành, cơ quan cấp trung ương và 35 cơ quan cấp địa phương.”– ông Ngô Chung Khanh thông tin.

Các báo cáo về Bộ Công Thương cho thấy, về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương đều xây dựng Kế hoạch theo 5 nhóm lĩnh vực chính, trong đó chú trọng vào công tác tuyên truyền về Hiệp định dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau; tiến hành rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP; triển khai các chương trình hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính sách và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, khu vực trong phạm vi quản lý,...

13 bo nganh va 35 dia phuong trien khai ke hoach thuc hien cptpp
Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị tuyên truyền CPTPP. Nguồn: congthuong.vn

Đối với Bộ Công Thương, ông Ngô Chung Khanh cho biết, đến nay, công tác thông tin tuyên truyền về Hiệp định CPTPP đã được Bộ Công Thương chú trọng và khẩn trương triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, để bảo đảm cộng đồng doanh nghiệp có thể kịp thời hiểu rõ và hiểu đúng các cam kết của Hiệp định. Qua đó hỗ trợ cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp để tận dụng được tối đa lợi ích mà Hiệp định mang lại.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã nâng cấp toàn bộ cấu trúc và nội dung của chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định CPTPP tại địa chỉ: http://cptpp.moit.gov.vn/ để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và doanh nghiệp trên cả nước về Hiệp định CPTPP một cách thuận lợi và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng tổ chức một loạt các hội nghị, hội thảo phổ biến về hội nhập kinh tế quốc tế về Hiệp định CPTPP tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Cần Thơ, Đồng Tháp… Đáng chú ý, ngày 21/3/2019, Bộ Công Thương đã chủ trì “Hội nghị liên ngành triển khai cam kết CPTPP để phát triển thị trường các nhóm ngành hàng cụ thể” tại Cần Thơ. Ngày 5/4/2019, Bộ Công Thương cũng đã chủ trì “Hội nghị Hiệp định CPTPP - Những cam kết chính và một số vấn đề cần lưu ý” cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn 5 tỉnh miền Trung Tây nguyên tại Lâm Đồng.

Hiện Bộ Công Thương đang chuẩn bị tổ chức hội nghị, hội thảo chung và theo chuyên đề về Hiệp định CPTPP tại khoảng 10-15 cụm tỉnh và thành phố trên cả nước. Dự kiến trong tháng 4/2019, Bộ Công Thương sẽ đồng chủ trì với Trung tâm Hội nhập quốc tế của Viện nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Cơ hội tiếp cận thị trường Canada trong Hiệp định CPTPP” tại Hồ Chí Minh.

"Bộ đang nghiên cứu và biên soạn các ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn chi tiết, sổ tay,… về một số nội dung cam kết quan trọng của CPTPP để phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề có quan tâm."- ông Khanh cho hay.

Ngoài ra, Bộ vẫn tiếp tục tiếp nhận và trả lời các câu hỏi, thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về từng vấn đề cụ thể liên quan tới CPTPP thông qua hòm thư điện tử của Bộ Công Thương phụ trách về vấn đề này đăng tải trên chuyên trang CPTPP là wto_mtpd@moit.gov.vn...

Cập nhật tình hình sửa đổi pháp luật để phù hợp với Hiệp định của Bộ Công Thương, ông Khanh cho hay, thời gian qua, Bộ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định có hiệu lực ngày 8/3/2019. Mặc dù có hiệu lực sau thời điểm Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam (14/1/2019), nhưng Thông tư số 03/2019/TT-BCT có điều khoản quy định về chuyển tiếp cho phép doanh nghiệp được cấp C/O hồi tố để được hưởng các ưu đãi về thuế theo Hiệp định trong thời gian từ ngày 14/1/2019 đến ngày 8/3/2019.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng hồ sơ Dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Hiện tại, Chính phủ đang chuẩn bị hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt. Ngoài ra, Bộ cũng đang khẩn trương xây dựng và sớm hoàn tất các văn bản pháp luật ở cấp nghị định và thông tư trong lĩnh vực cạnh tranh, phòng vệ thương mại để hướng dẫn thực hiện Hiệp định...