17.655 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn

PV.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 28/4/2020 đã lên tới 17.655 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 28/4/2020 đã lên tới 17.655 tỷ đồng. Nguồn: internet
Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 28/4/2020 đã lên tới 17.655 tỷ đồng. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế cho biết, trong ngày 28/4/2020, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 8.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 6.587, cá nhân là 1.489.

Như vậy, số liệu lũy kế đến hết ngày 28/4/2020, cả nước có trên 57.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 28/4/2020 là 17.655 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 17.622 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 4,442 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 11,907 tỷ đồng, tiền thuê đất là 1.273 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 33 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 20 tỷ đồng, tiền thuê đất là 13 tỷ đồng).

Lũy kế đến hết ngày 28/4/2020, cả nước có trên 57.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế với tổng số tiền được gia hạn là 17.655 tỷ đồng.

Trước đó, tính đến ngày 26/4/2020, toàn quốc đã có hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế thông qua dịch vụ thuế điện tử (eTax) với tổng số tiền khoảng 7.374,1 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ, từ nay đến hết ngày 30/7/2020, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của tổ chức, cá nhân. Trong thời gian này, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn thông qua dịch vụ eTax.

Việc đề xuất Chính phủ ban hành chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất và tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hưởng chính sách, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế địa phương đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.