Dự thảo về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

PV.

Bộ lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động đóng mức 0,5 % trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Người sử dụng lao động đóng mức 0,5 % trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng bao gồm người lao động (là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) và người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

Dự thảo đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng hiện hành hàng tháng là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động còn 0,5% quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động áp dụng cho tất cả ngành, nghề. Cụ thể Dự thảo quy định:

Người sử dụng lao động đóng mức 0,5 % trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, gồm các đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Đồng thời, người sử dụng lao động đóng mức 0,5% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Ngoài các khoản chi được tính toán ở trên, theo Luật an toàn, vệ sinh lao động có thêm khoản chi mới, bao gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc (Điều 55); hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (với mức tối đa 10% nguồn thu theo Khoản 1 Điều 56).

Khi áp dụng khoản chi mới trên, thì tỷ lệ số chi/thu Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ dao động quanh mức 25%, nếu không có những biến động lớn về đối tượng tham gia cũng như mức hưởng.