2017 - Năm khởi sắc của các công ty chứng khoán

PV.

Trong năm 2017, các công ty chứng khoán (CTCK) tiếp tục khẳng định được bước tiến dài khi tình hình tài chính và chất lượng tài sản của hệ thống CTCK tiếp tục được cải thiện, cơ cấu danh mục đầu tư tài chính được đánh giá an toàn...

Trong năm 2017, tình hình tài chính của hệ thống CTCK được cải thiện mạnh nhờ thị trường chứng khoán diễn biến tích cực.
Trong năm 2017, tình hình tài chính của hệ thống CTCK được cải thiện mạnh nhờ thị trường chứng khoán diễn biến tích cực.
Có thể nói, sau 17 năm phát triển, TTCK Việt Nam không chỉ trong góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn, mà còn tiếp sức cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế thông qua hệ thống cơ chế phát huy vai trò của thị trường này trong huy động và phân bổ các nguồn vốn trung-dài hạn cho nền kinh tế, cũng như doanh nghiệp. Trong năm 2017, chỉ riêng quy mô của thị trường cổ phiếu đã đạt được trên 78% GDP của năm 2016, tương đương 70,2% GDP của năm 2017, cơ bản đã đạt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra cho năm 2020.
Đóng góp vào thành công và sự tăng trưởng của TTCK không thể không đề cập đến vai trò hết sức của các thành viên thị trường, trong đó có các CTCK. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong năm 2017, hoạt động tái cấu trúc các CTCK vẫn đang tiếp tục được thực hiện theo lộ trình. Đến nay, số lượng CTCK hoạt động bình thường là 79 công ty (giảm được khoảng 25% tổng số CTCK). Các CTCK đã nâng cao hơn về quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật ngày càng tốt hơn, dịch vụ cho khách hàng ngày càng được cải thiện. 
Báo cáo thị trường tài chính năm 2017 vừa được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố mới đây cũng cho thấy, trong năm qua, tình hình tài chính của hệ thống CTCK được cải thiện mạnh nhờ thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Tổng tài sản hệ thống CTCK tăng trưởng 27% so với cuối năm 2016 (năm 2016 tăng 9,2%). Quy mô vốn chủ sở hữu tăng 16,9% so với cuối năm 2016 (năm 2016 tăng 0,8%).
Cơ cấu tài sản hệ thống an toàn với tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản (93,1%), tỷ trọng các khoản đầu tư tài chính rủi ro vào cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu doanh nghiệp giảm. Chất lượng tài sản của hệ thống CTCK tiếp tục được cải thiện do thị trường chứng khoán khởi sắc tạo điều kiện cho các CTCK thu hồi các khoản cho vay khó đòi, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.
Bên cạnh đó, cơ cấu danh mục đầu tư tài chính của các CTCK an toàn với tỷ trọng tiền gửi đạt 46,7% (năm 2016: 41,1%), tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu doanh nghiệp đạt 26,8% (năm 2016: 28,9%). Dư nợ cho vay ký quỹ của hệ thống CTCK tăng 41% so với cuối năm 2016, phù hợp với mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index.
Các khoản vay ký quỹ tương đối an toàn do phần lớn cổ phiếu ký quỹ là cổ phiếu blue-chip có kết quả kinh doanh tốt. Tỷ lệ vốn khả dụng bình quân hệ thống CTCK theo báo cáo đạt 399,5% cao hơn nhiều mức chuẩn an toàn 180%. 
Trong bối cảnh TTCK Việt Nam có được phát triển mạnh và bền vững trong những năm qua, đặc biệt là năm 2017 - nằm trong top đầu tăng trưởng tại Châu Á và tăng vượt đỉnh trong 10 năm gần đây, lợi nhuận hệ thống CTCK cũng tăng trưởng mạnh theo. Thống kê cho thấy, lợi nhuận của các công ty này đã tăng 70% so với năm 2016 (năm 2016 giảm 1%) do doanh thu từ môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ tăng và các khoản lãi đầu tư tài chính chưa được hạch toán vào lợi nhuận theo quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán, trong đó có các CTCK. Sự quyết liệt này của các cơ quan quản lý được kì vọng sẽ giúp các CTCK tiếp tục cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao sức mạnh tài chính, cải thiện khả năng quản trị và chất lượng dịch vụ khách hàng, đưa TTCK Việt Nam phát triển bền vững.