4.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

PV.

Ngày 22/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm và 30 năm, mỗi loại gọi thầu 2.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.561 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-5,60%/năm. Kết quả, huy động được 150 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.201 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,34-5,90%/năm. Kết quả, huy động được 1.700 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,43%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.602,5 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,89-8,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,93%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.656 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 51.330,4593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.