4 tháng, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 37,1% dự toán

Hà Anh

Trong 4 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hải Phòng đạt 20.772 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán, tăng 12,83% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là kết quả thu ngân sách khả quan của Cục Hải quan Hải Phòng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

4 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hải Phòng đạt 20.772 tỷ đồng.
4 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hải Phòng đạt 20.772 tỷ đồng.

Trong đó, thu trong khu vực Hải Phòng đạt 18.130 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán, tăng 12,54% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngoài địa bàn Hải Phòng (gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) đạt 2.642 tỷ đồng, bằng 40,65% dự toán, tăng 14,81% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đóng góp chủ yếu vào số thu ngân sách của đơn vị trong 4 tháng đầu năm 2021 là các nhóm hàng ô tô, máy móc thiết bị, xăng dầu, linh kiện và phụ tùng ô tô.

Mặt khác, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai hàng loạt các giải pháp tăng thu nhằm tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tập trung chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp trên địa bàn và ngoài địa bàn; thực hiện đầy đủ các giải pháp tại Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức ở các khâu nghiệp vụ nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

Đồng thời, Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các Chi cục hải quan trực thuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ nhằm giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, đơn vị tăng cường tuyên truyền hỗ trợ, tư vấn pháp luật về hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp, để nâng cao tính tuân thủ trong thực thi pháp luật hải quan và pháp luật về thuế; kịp thời giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp theo thẩm quyền được giao.

Nhờ những giải pháp hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Cục Hải quan Hải Phòng, 4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của Thành phố đạt 29,531 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2020.