4 tháng đầu năm, qua thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính trên 19.147 tỷ đồng


Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ, Thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 12.195 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 97.760 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan, qua điều tra đã tiến hành bắt giữ 1.517 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 19.147,026 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách là gần 3.814 tỷ đồng

Thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý  trên 19.147 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2020.
Thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý trên 19.147 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2020.

Trong 4 tháng đầu năm 2020 Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 12.195 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 97.760 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.517 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 19.147,026 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 5.594,126 tỷ đồng; kiến nghị giảm lỗ, giảm khấu trừ, khác 10.219,366 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.333,534 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 3.813,763 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, tính riêng trong tháng 4/2020 toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.148 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 195,541 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 42,694 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 05 vụ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4.830 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.206 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố án hình sự 07 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 30 vụ, thu ngân sách nhà nước đạt 110,885 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền Chính phủ, thay mặt Chính phủ Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Báo cáo số 150/BC-CP ngày 16/4/2020 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống làng phí năm 2019 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 22/4/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với báo cáo số 150/BC-CP tại phiên họp 44.

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt.

Cụ thể, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính căn cứ tình hình kiểm soát dịch bện Covid-19 tổ chức thanh tra tại một số đơn vị trong kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để trình Bộ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9; Thành lập đoàn kiểm tra công tác đấu thầu mua gạo dự trữ  theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại một số cục dự trữ khu vực..

Đồng thời, Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành triển khai các chỉ đạo, kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc của Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện công tác thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ đạo 138/CP, trong lĩnh vực kiểm soát hải quan. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.