43% doanh nghiệp thấy sản xuất kinh doanh quý II tốt hơn quý trước

Theo bizlive.vn

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết qua điều tra về xu hướng của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2017 cho thấy có 43% doanh nghiệp thấy sản xuất kinh doanh quý II tốt hơn quý trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tại buổi họp báo sáng 29/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết qua kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2017 cho thấy: Có 43% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm nay tốt hơn quý trước.
Trong khi đó, có 19,2% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 37,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.
Theo ông Lâm, dự kiến quý III so với quý II năm nay, có 52,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 12% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II, ông Lâm cho biế có 58,3% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Có 45,6% doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 32,5% doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 31,3% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 26,5% doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao và 21,6% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.
Về chi phí sản xuất, có 27,5% số doanh nghiệp khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý II năm nay tăng so với quý trước; 7,7% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm và 64,8% số doanh nghiệp cho rằng chi phí tương đương quý trước.
Xu hướng trong quý III/2017, có 20,7% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý II; 9,6% số doanh nghiệp cho rằng chi phí giảm và 69,7% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định. 
Về tồn kho sản phẩm, có 18,9% số doanh nghiệp có lượng tồn kho quý II năm nay tăng so với quý trước; 30,7% số doanh nghiệp có lượng tồn kho giảm và 50,4% số doanh nghiệp giữ ổn định.
Xu hướng quý III so với quý II, có 14,6% số doanh nghiệp dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 31,8% số doanh nghiệp cho rằng lượng hàng tồn kho giảm và 53,6% số doanh nghiệp dự báo giữ ổn định.
Về sử dụng lao động, ông Lâm cho biết, quý II năm nay so với quý trước, có 16,5% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng; 12,3% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 71,2% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định.
Dự kiến quý III so với quý II, có 20,1% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động tăng; 7,5% số doanh nghiệp dự báo giảm và 72,4% số doanh nghiệp cho rằng sẽ ổn định quy mô lao động.