Kỳ vọng mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

PV.

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung hỗ trợ DNNVV được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội phát triển cho DNNVV, khiến những hộ sản xuất nhỏ thấy được triển vọng phát triển thành doanh nghiệp (DN) sản xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Hiện  nay, số lượng DN đang hoạt động và làm ăn có lãi chiếm 49,4% tổng số DN đang hoạt động trên cả nước. Ước tính có trên 301.300 DN sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các quy định trong Luật Hỗ trợ DNNVV, và từ đó cũng sẽ tạo động lực cho sự phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam.
Luật Hỗ trợ DNNVV được thông qua, với nhiều nội dung hỗ trợ DNNVV được Luật quy định rất sát với hoạt động của DN theo cơ chế thị trường như vấn đề hỗ trợ tiếp cận tín dụng.
Theo đó, trong từng thời kỳ Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV. Khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm DN và biện pháp phù hợp khác.
DNNVV được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV (là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do UBND cấp tỉnh thành lập).
Đồng thời, việc bảo lãnh tín dụng dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của DNNVV. Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết, không được từ chối bảo lãnh đối với DNNVV đủ điều kiện được bảo lãnh….
Thêm vào đó, Luật cũng quy định DNNVV được hỗ trợ về thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung, hỗ trợ mở rộng thị trường, thông tin, tư vấn và pháp lý hay hỗ trợ  phát triển nguồn nhân lực, giúp DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…
Khoản 5, Điều 5 của Luật quy định, trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, thì DN được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.
Ngoài ra, Luật Hỗ trợ DNNVV cũng đề cao tính bình đẳng giới khi quy định, trường hợp nhiều DNNVV cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ, thì ưu tiên lựa chọn DN do phụ nữ làm chủ, DN sử dụng nhiều lao động nữ hơn.