6 tháng đầu năm, kiến nghị xử lý về tài chính 1.496 tỷ đồng

PV.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành 25 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.496 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 25 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.496 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 36,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2016, kiến nghị thu vào ngân sách trên 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm 2016 (đã thực nộp vào ngân sách trên 3,4 nghìn tỷ đồng). Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 3,9 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, thu vào ngân sách 861 tỷ đồng.

Trong khi đó, các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán Nhà nước, Quản lý và giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đề ra, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và tài sản công.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã làm tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thống kê sơ bộ cho thấy, tính đến tháng 6/2017, đã bắt giữ, xử lý trên 6,8 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý tăng thu cho ngân sách 151 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 20 vụ và chuyển các cơ quan khác khởi tố 37 vụ.

Trong những tháng cuối năm, ngành Tài chính sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra công khai và giám sát việc sử dụng NSNN; Triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán...