6 tháng, giảm thêm trên 50 giờ nộp thuế cho người dân, doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Tháng 6/2015, Bộ Tài chính có văn bản (Công văn số 8682/BTC-TCT) gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những kết quả cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng cường cải cách

Theo đó, trong tháng 6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật, nội dung về thuế TNDN, theo tính toán, việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế TNDN theo Thông tư này sẽ giảm trên 30 giờ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp mở rộng triển khai ứng dụng CNTT quản lý thuế tập trung (TMS) cho 36 Cục Thuế còn lại cũng như mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước (giải pháp này sẽ giảm được trên 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp).

Với các giải pháp đã triển khai từ đầu năm đến nay, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được trên 50 giờ (năm 2014 đã giảm được 370 giờ), do đó sẽ đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với NNT xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Cũng trong tháng 6, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế TNCN, trong đó có nhiều chính sách, cơ chế nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh cũng như thực hiện một bước về cải cách TTHC đối với thể nhân.

Công tác hiện đại hoá công tác quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến 23/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc điện quản lý thuế. Đồng thời tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương, với số doanh nghiệp tham gia tính đến 23/5/2015 đạt 247.754 DN, số tiền đã nộp vào NSNN là 30.777 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án “Cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan liên quan” để tạo điều kiện cho các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc sử dụng dữ liệu tờ khai hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử và không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình tờ khai giấy theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Cơ chế Một cửa quốc gia (NSW) từng bước triển khai mở rộng kết nối. Cụ thể: kết nối với Bộ Giao thông vận tải ngày 25/5/2015 chính thức triển khai mở rộng NSW cho các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm do Bộ này quản lý dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Bộ Công Thương đã kết nối với NSW và chuẩn bị triển khai 92 thủ tục hành chính mới. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên môi trường ngày 4/6/2015.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đang xây dựng, bổ sung các tiêu chí quản lý rủi ro của Hệ thống Thông quan điện tử (VNACCS/VCIS) nhằm thực hiện kiểm soát và xây dựng phương án phòng chống buôn lậu, trong đó tập trung các nội dung trọng điểm như: Tăng cường kiểm tra đối với một số đối tượng trọng điểm kiểm tra qua máy soi container; Tăng cường kiểm tra đối với một số đối tượng cần kiểm tra theo quy định tại các văn bản, chính sách; Nghiên cứu, phân tích và đề xuât áp dụng 9.109 tiêu chí đối với một số đối tượng trọng điểm và văn bản quản lý chuyên ngành; Thiết lập tiêu chí máy soi đỏi vói 144 DN và 7 nhóm mặt hàng; Rà soát toàn bộ xếp hạng của 86.900 DN hoạt động XNK đang có trên hệ thống VNACCS/VCIS.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2015, Bộ Tài chính đã xác định rõ những công việc triển khai trong thời gian tiếp theo. Đó là:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh khai thuế, nộp thuế điện tử, phấn đấu đến 30/9/2015 triển khai nộp thuế đỉện tử đạt 90% số doanh nghiệp đang quản lý thuế.

Thứ hai, thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế trước 30/6/2015; sửa đổi, bồ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế trước 30/6/2015.

Thứ ba, tổ chức phổ biến, tập huấn trong toàn hệ thống thuế để triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (nội dung về thuế TNCN và thuế TNDN).

Thứ tư, tiếp tục triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống CNTT để phù hợp với quy trình thù tục của các Bộ ngành và đảm bảo an ninh an toàn hệ thống.

Thứ năm, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp.