6 tháng, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng

Minh Hà

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm có dấu hiệu khởi sắc với tổng doanh thu bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 71.147 tỷ đồng, tăng 24,35% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu bảo hiểm, thị trường bảo hiểm cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Cụ thể, 6 tháng qua, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 423.423 tỷ đồng, tăng 19,01% so với cùng kỳ năm 2018; các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng, tăng 26,17% so với cùng kỳ năm 2018; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng, tăng 16,08% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh hoạt động quản lý thị trường, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật bảo hiểm cũng được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã hoàn thiện nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm trình Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua; trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg về Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2017/TT-BTC…

Bên cạnh đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm còn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phương án đàm phán và tham gia các vòng đàm phán về mở cửa thị trường bảo hiểm, đánh giá thực thi cam kết quốc tế về bảo hiểm; duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tận dụng nguồn hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ; nghiên cứu phát triển các sản phẩm bảo hiểm…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2019, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng tập trung tái cấu trúc thị trường bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Khuyến khích phát triển đa dạng các sản phẩm bảo hiểm mới; đa dạng hoá phát triển các sản phẩm phù hợp với xu thế kinh doanh gắn liền với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, tiếp tục đánh giá các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm; duy trì hợp tác với các tổ chức, cơ quan quản lý bảo hiểm quốc tế; Tăng cường công tác thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm…