6 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 96,8 nghìn tỷ đồng

Hà Anh

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 96,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Số liệu thống kê cho thấy, đến hết tháng 6/2021, thị trường bảo hiểm có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 21 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tiếp nối đà tăng trưởng khả quan của năm 2020, qua kết quả 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, tổng tài sản của toàn thị trường bảo hiểm tính đến tháng 6/2021 ước đạt 633,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 520,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan trên, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, trong đó có dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cùng với các chính sách trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo xây dựng và  hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; đề án bảo hiểm tài sản công.