7 tháng, giải ngân gần 40 nghìn tỷ đồng vốn vay

Theo baohaiquan.vn

7 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ trì ký kết 31 hiệp định vay nước ngoài với tổng số tiền ký kết là 3.129 triệu USD. Trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 39.127 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo thống kê của Bộ Tài chính, riêng trong tháng 7-2015, Bộ Tài chính đã ký kết 9 hiệp định vay với tổng trị giá 1.167 triệu USD, như vậy, đến hết tháng 7, có 31 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số tiền ký kết là 3.129 triệu USD.

Công tác trả nợ được thực hiện đầy đủ và đúng hạn với tổng số trả nợ trong năm đạt 933,34 triệu USD.

Tháng 7-2015 là một tháng sôi động trong hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Tài chính.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tích cực tham gia các đoàn công tác đối ngoại quan trọng như: Bộ trưởng dẫn đầu đoàn Bộ Tài chính thực hiện chương trình Xúc tiến kêu gọi Đầu tư gián tiếp tại Hoa Kỳ; Bộ trưởng tiếp Đại sứ Anh; Lãnh đạo Bộ tham gia đoàn của Tổng Bí thư thăm chính thức Hoa Kỳ và ký kết “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập”...

Bộ Tài chính cũng tiếp tục tham gia hoàn thiện để ký kết Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 8-2015; đồng thời tham gia hoàn thiện phương án kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu ÂU (EVFTA) và tham dự phiên đàm phán kết thúc hiệp định.

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị đối thoại cấp cao Nhóm đối tác Tài chính công để vận động nguồn lực hỗ trợ cho thực hiện Chiến lược phát triển ngành Tài chính đến năm 2020, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục triển khai các văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS” do JICA tài trợ và văn kiện Dự án hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam do Đại sứ quán Anh tài trợ.