VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
6 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm tăng trưởng 16,22%

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế tăng trưởng bình quân 17,7%/năm. Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm tăng trưởng 16,22%

Theo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm ước đạt 96,799 tỷ đồng (tăng 16.22% so với cùng kỳ năm 2020).

Doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc chuyển đổi số

[Infographics] 5 tháng đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 512.864 tỷ đồng

Chủ xe cơ giới không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại khi nào?

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, song theo báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm thị trường bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.981 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.818 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trên ước đạt 633.757 tỷ đồng, tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 531.535 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 396,855 tỷ đồng (tăng 21,09% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 27,806 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 369,049 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 149,677 tỷ đồng (tăng 35.45% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 34,442 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 115,235 tỷ đồng.

Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25,511 tỷ đồng (tăng 14.18% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 9,905 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 15,606 tỷ đồng. Trong đó toàn ngành Bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2020 đạt 48.223 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2019.

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 6,388 tỷ đồng (tăng 11.28% so với cùng kỳ năm trước), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 4,154 tỷ đồng (tăng 14.4% so với cùng kỳ), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2,234 tỷ đồng (tăng 5.91% so với cùng kỳ);

Tổng doanh thu môi giới bảo hiểm ước đạt 548 tỷ đồng (tăng 13.72% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 416 tỷ đồng (tăng 16.47% so với cùng kỳ), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 86 tỷ đồng (tăng 4.06% so với cùng kỳ), doanh thu dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ước đạt 46 tỷ đồng (tăng 9.21% so với cùng kỳ).

Thời gian qua, thị trường bảo hiểm đã đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, năng lực tài chính của các DNBH tiếp tục được nâng cao. Thị trường đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam được coi là một trong các kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế; tổng số tiền các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế tăng trưởng bình quân 17,7%/năm. Đặc biệt, các DNBH đã tích cực đóng góp ngân sách và đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460.457 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 22% so với năm 2019.

Hiện trên thị trường bảo hiểm hiện có 73 DN kinh doanh bảo hiểm, bao gồm 31 DNBH phi nhân thọ, 19 DNBH nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 21 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM