VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2021

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.141 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Bước khởi động mới trong tiến trình chuyển đổi số của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Bắc Giang xử lý trên 91 nghìn hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Thông báo số 3298/TB-KBNN ngày 30/06/2021 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 07/2021 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.141 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 07/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.540 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 32.057 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 17.386 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 209 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.583 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.980 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 07/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.540 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 32.057 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 17.386 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 209 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.583 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.980 VND...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM