VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế kiến nghị xử lý gần 3.384 tỷ đồng qua công tác thanh, kiểm tra

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngành Thuế kiến nghị xử lý gần 3.384 tỷ đồng qua công tác thanh, kiểm tra

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần triển khai quyết liệt công tác quản lý nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trong toàn ngành.

Thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh

Thu nộp ngân sách nhà nước gần 22 nghìn tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chuyển giá

Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước gần 16.893 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thuế đã tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động.

Cùng với đó, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng, đồng thời đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Riêng trong tháng 2/2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 3.412 cuộc thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp; kiểm tra được 16.500 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 3.383,89 tỷ đồng, trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 779,56 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 123,92 tỷ đồng; giảm lỗ là 2.480,41 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 345,23 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 2/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 505 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.497,8 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 14,35 tỷ đồng; trong đó, số thuế truy hoàn là 10,38 tỷ đồng, phạt là 3,97 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 3,46 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ thuế nên tính đến ngày 28/2/2021, ngành Thuế đã thu hồi được 5.110 tỷ đồng, đạt 17% chỉ tiêu thu nợ giao, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng nợ thuế do ngành Thuế quản lý tính đến 28/2/2021 giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, dự báo dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tác động xấu đến tình hình kinh tế và thu nộp NSNN trong năm 2021. Trước tình hình đó, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần triển khai quyết liệt công tác quản lý nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trong toàn ngành.

Trước mắt, các đơn vị cần tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, nhất là các lĩnh vực như kinh doanh qua mạng, dịch vụ internet, viễn thông. Đồng thời, để đấy nhanh công tác thanh kiểm tra các vụ, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, phân công phân nhiệm rõ ràng, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thuế các cấp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng giao các vụ chức năng cần sớm hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đúng thời gian quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM