VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thành lập Cục Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế):

Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế

Tại Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 11/3/2020 kết luận Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng “Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thành Cục Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục thuế”. Hoạt động này không chỉ góp phần giúp ngành Thuế thực hiện tốt nhiệm vụ, mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lớn trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật thuế. 

Chính thức triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử

Cơ quan Thuế sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết mọi vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Bộ Tài chính kiến nghị thêm chế tài xử lý doanh nghiệp “ma” trốn thuế

Nhiều giải pháp với doanh nghiệp "chây ỳ" nghĩa vụ thuế với Nhà nước

Tổng cục Thuế cho biết, hiện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) được phân công theo dõi danh sách 405 doanh nghiệp gồm 35 tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 17 lô mỏ dầu khí.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn cho biết, Tổng cục đang dự kiến đưa vào danh sách 561 doanh nghiệp lớn (bằng 0,075% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) để thực hiện quản lý thuế.

Ông Phụng chia sẻ thêm, tính riêng trong năm 2019, 561 doanh nghiệp lớn (gồm cả các công ty con trực thuộc) đã có tổng số thu nộp ngân sách nhà nước đạt 443,6 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% tổng thu Ngân sách Nhà nước (không bao gồm thu từ quyền sử dụng đất, thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại cho phần vốn nhà nước, thu từ xổ số kiến thiết).

Như vậy, có thể thấy, tuy doanh nghiệp lớn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,075% trong tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam, nhưng lại đang đóng vai trò trọng yếu trong công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn cũng đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế đất nước, đồng thời chịu trách nhiệm là đầu tàu, dẫn dẵn, thúc đẩy nền kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh - xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, “Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thành Cục Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục thuế” đã được Bộ Tài chính xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án triển khai nhằm thực hiện việc tái cơ cấu nâng cấp, lập Cục Quản lý Thuế các doanh nghiệp lớn, giúp việc tổ chức nghiệp vụ quản lý thuế các đơn vị kinh tế “chủ lực” này thống nhất từ Trung ương đến địa phương, góp phần giúp ngành Thuế thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, việc đổi mới đi đôi với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; từng bước chuyển đổi sang mô hình “phục vụ” doanh nghiệp lớn sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lớn trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật thuế. 

Việc cải cách nguyên tắc mô hình mới phải bảo đảm không tăng thêm số lượng, đầu mối trong toàn Ngành, sử dụng biên chế trong tổng số biên chế được giao cho ngành Thuế, không tăng thủ tục hành chính đối với người nộp thuế trên cơ sở phân định lại mối quan hệ phối hợp với Cục Thuế địa phương, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng cục Thuế đang phải đối mặt với vấn đề tồn tại trong quản lý thuế doanh nghiệp lớn, đó là, vị trí, chức năng và tổ chức, bộ máy hiện nay của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đang thiếu chức năng giám sát công tác sau thanh tra - kiểm tra làm giảm hiệu quả quản lý; quản lý chuyên sâu các doanh nghiệp lớn theo từng ngành/lĩnh vực kinh tế còn hạn chế; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quản lý thuế doanh nghiệp lớn chưa đầy đủ và đồng bộ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM