VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn vừa được giao làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngân sách khó khăn vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách

Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2019

Ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 10

Ngành Thuế phấn đấu đưa tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1725/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo Quyết định số 922/QĐ-TTg, cơ quan thường trực của Hội đồng là Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, làm cơ sở để Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM