VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: MOF

Thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Sáng ngày 28/12/2020, Vụ Đầu tư tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Làm gì để "thúc" tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài?

Chùm ảnh Hội nghị giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài với bộ, ngành, địa phương

Theo báo cáo của Vụ Đầu tư, trong năm 2020, Vụ Đầu tư được giao chủ trì 01 Nghị định, 03 Thông tư, 02 Đề án chuyển tiếp từ năm 2019 chuyển sang. Bên cạnh đó, Vụ cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị tham gia ý kiến nhiều cơ chế, chính sách phát sinh khác. Các cơ chế chính sách do Vụ Đầu tư chủ trì xây dựng và tham gia đã bám sát đúng chế độ chính sách, các quy định hiện hành của pháp luật.

Trong công tác điều hành vốn đầu tư công, ngay từ những tháng đầu năm 2020, Vụ Đầu tư đã chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động to lớn đến các mặt kinh tế, xã hội của đất nước, Vụ Đầu tư đã chủ động cùng các đơn vị trong Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu phục vụ Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành địa phương về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công…

Công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các chương trình, dự án đầu tư của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn cũng được Vụ Đầu tư thực hiện đúng quy định. Qua đó, đã kiến nghị các bộ, ngành địa phương các ý kiến cụ thể góp phần hạn chế tình trạng quyết định đầu tư vượt khả năng đảm bảo nguồn vốn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và các kết quả mà Vụ Đầu tư đã đạt được trong năm 2020. Đánh giá năm 2021 sẽ có nhiều cơ hội và thách thức đặt ra đối với công tác quản lý đầu tư, Thứ trưởng đề nghị Vụ Đầu tư tiếp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Năm 2021, Vụ Đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách và chủ động hơn nữa trong công tác tổ chức điều hành. Trong đó, nắm bắt tình hình, những vướng mắc trong việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư công để xuất biện pháp thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác giải ngân của các công trình quan trọng, cấp bách; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các quy định trong quản lý và thanh toán vốn đầu tư công; tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM