VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Triển khai thành công hóa đơn điện tử giai đoạn 1 theo lộ trình

Hội nghị công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử diễn ra sáng ngày 21/11/2021.

Triển khai thành công hóa đơn điện tử giai đoạn 1 theo lộ trình

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định, Tổng cục Thuế và 6 cục thuế đã triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1 theo lộ trình Bộ Tài chính phê duyệt. Tính đến ngày 31/3/2022, 100% các tổ chức, doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại 6 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 1 đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT.

Cục Thuế Phú Thọ triển khai thành công hóa đơn điện tử

Sẵn sàng triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

Từ tháng 4/2022, áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số 

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế xác định triển khai HĐĐT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại các DN, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác.

Với mục tiêu đến ngày 1/7/2022 toàn bộ người nộp thuế sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã phê duyệt việc tổ chức thực hiện triển khai áp dụng HĐĐT theo lộ trình 2 giai đoạn.

Ngày 20/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành 6 quyết định (gồm: Quyết định số 1830/QĐ-BTC, 1831/QĐ-BTC, 1832/QĐ-BTC, 1833/QĐ-BTC, 1838/QĐ-BTC, 1839/QĐ-BTC) về việc triển khai áp dụng HĐĐT cho 6 tỉnh, thành phố và Công văn số 10847/BTC-TCT gửi UBND 6 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp triển khai HĐĐT. 

Thực hiện kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-TCT về việc thông báo kế hoạch triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố và tổ chức thực hiện nhiều nội dung triển khai lớn.

Đến ngày 21/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã công bố triển khai và chính thức sử dụng HĐĐT tại 06 tỉnh, thành phố giai đoạn 1.

Kể từ thời điểm công bố, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, phối hợp với 6 cục Thuế triển khai tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT của DN, tiếp nhận và cấp mã cơ quan thuế cho HĐĐT của DN thuộc trường hợp sử dụng HĐĐT có mã; tiếp nhận dữ liệu HĐĐT không có mã của cơ quan thuế….

Trong suốt quá trình triển khai, Tổng cục Thuế và các Cục Thuế đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ DN xử lý các vướng mắc thông qua hệ thống đường dây nóng, kênh hỗ trợ điện tử, chatbot. Tổng cục Thuế cũng tổ chức công tác quản trị, vận hành hệ thống HĐĐT 24/7 đảm bảo hoạt động ổn định để không là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế.

Để đạt được mục tiêu toàn bộ tổ chức, DN, cá nhân đang sử dụng hóa đơn và thuộc trường hợp áp dụng HĐĐT sẽ hoàn thành triển khai trước 1/7/2022, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn với 6 Cục Thuế triển khai HĐĐT đối với các tập đoàn, tổng công ty đáp ứng quy định về số lượng hoá đơn lớn, hạ tầng, giải pháp công nghệ thông tin và có nhu cầu kết nối gửi HĐĐT trực tiếp đến Cơ quan thuế, triển khai đối với DN có trụ sở hoặc chi nhánh hoạt động tài các địa bản khác 6 tỉnh/thành phố, triển khai đối với cá nhân kinh doanh. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều hội nghị trao đổi, hướng dẫn công tác triển khai với các Cục Thuế, DN lớn, ngân hàng thương mại, Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT... 

100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT trong giai đoạn 1

Có thể khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế và 6 Cục Thuế đã triển khai thành công HĐĐT giai đoạn 1 theo lộ trình Bộ Tài chính phê duyệt, được DN, người nộp thuế ủng hộ và toàn xã hội đánh giá cao.

Theo báo cáo sơ bộ triển khai HĐĐT giai đoạn 1, tính đến ngày 31/3/2022, tại 6 địa phương đã ghi nhận toàn bộ các tổ chức, DN đang sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là 221.873 DN, TP. Hà Nội là 176.960 DN, TP. Hải Phòng là 18.927 DN, Quảng Ninh là 10.044 DN, Bình Định là 7.842 DN và Phú Thọ là 6.181 DN.

Toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Trong đó, TP. Hà Nội có 9.233 hộ, cá nhân kinh doanh; TP. Hồ Chí Minh có 6.428 hộ, cá nhân kinh doanh; Quảng Ninh có 2.064; Phú Thọ có 1.133 ; Bình Định có 937 và TP. Hải Phòng có 885.

Đối với Tập đoàn, tổng công ty có nhu cầu kết nối gửi dữ liệu HĐĐT trực tiếp đến Cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã và đang tổ chức triển khai kết nối với các Tập đoàn, Tổng công ty có hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn quốc để truyền nhận dữ liệu HĐĐT trực tiếp tới Cơ quan thuế như: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng công ty GAS Petrolimex, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,...

Bên cạnh đó, từ khi triển khai đến ngày 31/3/2022, cơ quan Thuế đã tiếp nhận xử lý 58.246.486 hóa đơn. Cụ thể, hóa đơn có mã là 118.959 hóa đơn; trong đó Cục Thuế TP. Hà Nội là 15.455.838 hóa đơn; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 22.955.011 hóa đơn; Cục Thuế Quảng Ninh là 1.302.383 hóa đơn; Cục Thuế Phú Thọ là 798.139 hóa đơn; Cục Thuế Bình Định là 762.753 hóa đơn; Cục Thuế Hải Phòng là 2.844.835 hóa đơn.

Hóa đơn không mã gửi đầy đủ dữ liệu đến Cơ quan thuế là 513.556 hóa đơn; trong đó Cục Thuế TP. Hà Nội là 2.536.315 hóa đơn; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 1.413.975 hóa đơn; Cục Thuế Quảng Ninh là 490.074  hóa đơn; Cục Thuế Phú Thọ là 88.519  hóa đơn; Cục Thuế Bình Định là 253.942 hóa đơn và Cục Thuế Hải Phòng là 730.731 hóa đơn.

Hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp cơ quan Thuế là 613.971 hóa đơn; trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội là 2.668.661 hóa đơn; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 3.213.042 hóa đơn; Cục Thuế Quảng Ninh là 425.238 hóa đơn; Cục Thuế Phú Thọ là 538.684 hóa đơn; Cục Thuế Bình Định là 445.014 hóa đơn; Cục Thuế Hải Phòng là 1.323.332 hóa đơn.

Trong thời gian tới, song song với việc triển khai HĐĐT giai đoạn 2, cơ quan Thuế tiếp tục triển khai các công tác tuyên truyền, phối hợp nhằm đảm bảo duy trì 100% DN, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Với thực tế và kinh nghiệm triển khai, 6 Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu cho Tổng cục, phối hợp và hỗ trợ 57 Cục Thuế tổ chức triển khai giai đoạn 2 nhằm đảm bảo mục tiêu đến ngày 1/7/2022 toàn bộ người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT. 

Theo Tổng cục Thuế, từ những kinh nghiệm đúc kết sau thời gian triển khai HĐĐT giai đoạn 1, hiện cơ quan Thuế cần khắc phục một số khó khăn như: các DN có trụ sở chính và công ty con nằm ngoài các tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 1 nhưng lại sử dụng hệ thống kế toán, hạch toán chung về trụ sở chính, do đó việc DN cần thời gian nâng cấp hiệu chỉnh hệ thống và thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT cho toàn bộ các đơn vị; Đối với hộ kinh doanh chủ yếu là nhỏ lẻ hạn chế về công tác quản lý, ghi chép sổ sách kế toán và công nghệ thông tin vì vậy khi chuyển sang sử dụng HĐĐT còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn vướng mắc.

Tuy vậy, HĐĐT đã có được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác triển khai của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành; cùng sự quyết tâm, cách thức tổ chức triển khai bài bản, thống nhất của toàn ngành Thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM