Agribank sẽ thoái vốn 10 tỷ đồng tại CTCP Vận tải Vinaconex

PV.

Ngày 25/7/2017, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) sẽ thoái vốn 10 tỷ đồng tại CTCP Vận tải Vinaconex.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 25/7 tới đây, tại HNX, Agribank sẽ bán đấu giá phần vốn góp 10 tỷ đồng (theo mệnh giá), tương đương 9,08% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại CTCP Vận tải Vinaconex với mức giá khởi điểm 2.940 đồng/cổ phần.

CTCP Vận tải Vinaconex là đơn vị thành viên của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) được thành lập năm 2008 với chức năng cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu cho các đơn vị thành viên của Vinaconex. Hiện tại, CTCP Vận tải Vinaconex đã dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 11/2014.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính công ty năm 2015 – 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2015

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

17,9

18,5

-2,8%

Lợi nhuận sau thuế

-532,8

-537,9

0,9%

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 của CTCP Vận tải Vinaconex