Agribank Yên Bái: Nguồn lực quan trọng cho nông nghiệp, nông thôn

Theo Báo Yên Bái

Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Yên Bái đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được xây dựng theo hướng đồng bộ, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Với hệ thống phòng giao dịch rộng khắp, nguồn vốn của Agribank Yên Bái tập trung cho vay chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Với hệ thống phòng giao dịch rộng khắp, nguồn vốn của Agribank Yên Bái tập trung cho vay chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Với sự đồng hành của Agribank Yên Bái từ đồng vốn vay, nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Triển khai Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Yên Bái thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhằm tạo thuận lợi nhất cho khách hàng, giảm tối đa thời gian giải quyết hồ sơ, áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi theo đúng cơ chế lãi suất quy định, bảo đảm mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định đều được giải quyết kịp thời.

Để thuận tiện trong việc giúp người nông dân tiếp cận được nguồn vốn, Agribank Yên Bái phối hợp với các tổ chức đoàn thể thành lập các tổ để vay vốn ngân hàng, nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Nếu như trước đây, người nông dân rất khó tiếp cận được với nguồn vốn vay ngân hàng thì nay việc vay vốn khá đơn giản và thuận tiện.

Nhờ vậy, đã tạo cho khách hàng niềm tin, sự hài lòng khi giao dịch và lựa chọn sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Đến hết năm 2015, chỉ tính riêng Hội Nông dân tỉnh đã có trên 280 tổ vay vốn ký kết hợp đồng tín chấp với Agribank Yên Bái. Năm 2015, doanh số cho vay trong hội viên hội nông dân đạt trên 120,8 tỷ đồng và dư nợ tín dụng là trên 175,6 tỷ đồng, tăng trên 235% so với năm 2011. Từ nguồn vốn này hàng năm đã giúp cho 5.000 hộ được vay vốn mở rộng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với thị trường góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, Agribank Yên Bái mở rộng cho vay phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường. Từ đồng vốn này góp phần giúp diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, từ việc xây dựng các trường học đạt chuẩn, kiên cố hóa đường giao thông, hệ thống kênh mương, xây dựng trụ sở xã, xóa nhà tạm, cơ cấu lại sản xuất nông lâm nghiệp...

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của toàn xã hội và đồng vốn của Agribank, chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 6 xã được công nhận xã nông thôn mới, 39 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên; 86 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không còn xã trắng tiêu chí nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2015 là 16,5%.

Tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, trong thời gian tới, Agribank Yên Bái sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.