Ấn định lộ trình triển khai một cửa tại sân bay Nội Bài

Theo baohaiquan.vn

Cục Hải quan Hà Nội đang gấp rút thực hiện các công việc triển khai Cơ chế một cửa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài. Cho đến nay mô hình triển khai đã cơ bản được hoàn thiện cả về lộ trình và các đơn vị triển khai.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Nguồn: PV.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, Cơ chế một cửa đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài sẽ bao gồm các nội dung: Tiếp nhận và phản hồi kết quả thông tin khai báo điện tử về phương tiện, hành khách, hành lý và hàng hóa của các chuyến bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh  tại Cổng thông tin một cửa quốc gia để làm thủ tục một cửa đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế; thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất nhập cảnh; quản lý hành khách và hành lý của hành khách xuất nhập cảnh sử dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Việc quản lý thống nhất và liên tục, xuyên suốt qua các khâu trước, trong và sau thông quan đối với hàng hóa (cargo) xuất nhập khẩu qua đường hàng không dựa trên việc kết hợp tiếp nhận và quản lý thông tin về lược khai hàng hóa (tiếp nhận emanifest trước chuyến bay) và thông tin về thông quan hàng hóa (kết nối tờ khai VNACCS/VCIS), thông tin về hoạt động khai thác hàng hóa đưa ra/đưa vào kho hàng không (thực hiện Điều 41 Luật Hải quan).

Áp dụng quản lý rủi ro và thực hiện việc lựa chọn tự động soi chiếu trước đối với hàng hóa (cargo), hành lý ký gửi của hành khách trên hệ thống.

Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau và giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài bằng phương thức điện tử.

Với mô hình thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia, đại diện Phòng Công nghệ thông tin (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn thiện được lộ trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không đối với các hãng hàng không cũng như các cơ quan quản lý khác.

Các cơ quan triển khai gồm: Hải quan, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, cơ quan Kiểm dịch, Y tế, các hãng hàng không, các doanh nghiệp kinh doanh cảng, doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không, các doanh nghiệp forwarder, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không quốc tế.

Lộ trình thực hiện, từ ngày 25-12-2016, Cục Hải quan Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng Cổng giao tiếp một cửa hàng không, bắt đầu thử nghiệm hệ thống. Các đơn vị đầu tiên tham gia thử nghiệm gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, 3 kho hàng không tại Nội Bài, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam airlines).

Từ ngày 1-1-2017, hệ thống thực hiện tiếp nhận thông tin về lịch khai thác bay của doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không, tiếp nhận thông tin lược khai hàng hóa (cargo emanifest) và kết nối thực hiện Điều 41 Luật Hải quan về quản lý, giám sát hoạt động khai thác hàng hóa đưa ra/đưa vào kho hàng không; cơ quan Hải quan sẽ áp dụng quản lý rủi ro để xác định chuyến bay trọng điểm và định hướng soi chiếu trước đối với hàng hóa XNK theo đường hàng không.

Đến ngày 1-3-2017, hệ thống thực hiện tiếp nhận thông tin trước chuyến bay đối với thông tin đặt chỗ (booking), thông tin hành khách, hành lý, thông tin tổ bay, danh sách hàng hóa nguy hiểm… đối với các chuyến bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; áp dụng quản lý rủi ro để xác định hành khách trọng điểm và lô hành lý nghi ngờ để thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Từ ngày 1-7-2017, kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước (Công an cửa khẩu, Y tế, Kiểm dịch), thực hiện toàn diện một cửa quốc gia hàng không.