Ảnh hưởng COVID-19, vốn FDI đăng ký chỉ bằng 84,5% so với cùng kỳ

Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, mặc dù vốn FDI đăng ký vẫn tăng song vốn góp mua cổ phần giảm mạnh khiến tổng vốn đầu tư trong bốn tháng chỉ ước đạt 12,33 tỷ USD.

Ảnh hưởng COVID-19, vốn FDI đăng ký chỉ bằng 84,5% so với cùng kỳ.
Ảnh hưởng COVID-19, vốn FDI đăng ký chỉ bằng 84,5% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, mặc dù vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh vẫn tăng so với cùng kỳ song vốn góp mua cổ phần đã giảm mạnh và điều này làm giảm tổng vốn đầu tư từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, tính đến ngày 20/4, tổng số vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) trong bốn tháng đầu năm ước đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so cùng kỳ năm 2019. Theo đó, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân ước tính chỉ đạt 5,15 tỷ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên xét về giá trị, vốn đăng ký trong bốn tháng vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016-2018, cụ thể tăng 52,3% so với năm 2018, 16,4% so với năm 2017 và 79% so với năm 2016.

Như vậy, từ đầu năm đến nay có 984 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đạt 6,78 tỷ USD (giảm 9,1% về dự án và tăng 26,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019). Theo báo cáo, vốn đầu tư nước ngoài tăng chủ yếu từ dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)-Bạc Liêu được cấp mới với giá trị vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới.

Về vốn điều chỉnh, có 335 lượt dự án đăng ký với tổng giá trị tăng thêm 3,07 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2019. Báo cáo chỉ ra việc vốn điều chỉnh tăng đột biến sau khi giảm liên tục trong ba tháng đầu năm là do Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa-Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn thêm 1,386 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài tham gia 3.210 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị gần 2,48 tỷ USD, tăng 32,9% số lượt góp vốn song về giá trị bằng 34,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, số lượt góp vốn, mua cổ phần mặc dù tăng song quy mô góp vốn lại nhỏ, bình quân chỉ có 0,77 triệu USD/lượt góp vốn. Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư đăng ký cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ, từ 48,9% trong bốn tháng của năm 2019 xuống 20,1% của bốn tháng năm nay.

Theo lĩnh vực đầu tư, khối ngoại tiếp tục ưu tiên vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỷ USD, chiếm 48,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Bên cạnh đó, lĩnh vực bán buôn bán lẻ và hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút lần lượt số vốn đăng ký 776 triệu USD và 665 triệu USD.

Trong số 93 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với số vốn đầu tư 5,07 tỷ USD, chiếm 41,1% tổng vốn. Thái Lan đứng thứ hai với số vốn đầu tư 1,46 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn và Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với số vốn đầu tư 1,16 tỷ USD, chiếm 9,4% tổng vốn, tiếp theo là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc...