Bắc cầu đưa doanh nghiệp Việt Nam đến thị trường Anh, Scotland

PV.

Từ ngày 25/09 - 05/10/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập khảo sát “Văn hoá kinh doanh và cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường các nước châu Âu cho doanh nghiệp Việt Nam” tại Anh và Scotland.

Theo kết quả trưng cầu dân ý tại Vương quốc Anh hôm 23/6, Anh sẽ rời EU với tỷ lệ ủng hộ 52%. Trước một sự kiện lớn đối với EU - một trong những đối tác thương mại rất lớn của Việt Nam, chương trình VCCI tổ chức lần này là sự kiện rất đáng được quan tâm.

Bởi vì, trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh là nền kinh tế lớn thứ 2 của khối, từ lâu vốn đã có “quy chế đặc biệt” và luôn có vị thế quan trọng trên bàn đàm phán để quyết định những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn ở trong khối cũng như toàn cầu.

Chương trình học tập khảo sát “Văn hoá kinh doanh và cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường các nước châu Âu cho doanh nghiệp Việt Nam” tại Anh và Scotland; nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014 - 2018”.

Chương trình hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, tìm kiếm đối tác và chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả tại thị trường Anh và Scotland trước những thay đổi mang đến nhiều cơ hội và thách thức.

Theo đó, khi tham dự chương trình, các doanh nghiệp sẽ được trực tiếp học tập, khảo sát tại các thành phố Edinburgh, Glasgow và York, Manchester, Liverpool, Bath, London giúp các doanh nghiệp nắm bắt được thông tin về xu hướng của thị trường và qua đó đánh giá cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam đối với hai thị trường này.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham dự chương trình còn được ban tổ chức cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về giải quyết những thách thức cơ bản trong thương mại, kinh tế và tài chính mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế.

Đặc biệt, tham gia chương trình, doanh nghiệp sẽ được khảo sát kinh nghiệm và kiến thức về cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kiến thức về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế;

Đồng thời, có cơ hội tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Anh và Scotland; trải nghiệm thực tế đất nước - con người - bản sắc văn hóa Anh và Scotland ...