Bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT trước tác động của dịch Covid-19

Lê Hà

Mới đây, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bảo đảm quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân, người lao động, tạo nền tảng vững chắc an sinh xã hội trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

Số người tham gia BHXH lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2020 đạt khoảng 15,41 triệu người.
Số người tham gia BHXH lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2020 đạt khoảng 15,41 triệu người.

Khoảng 15,41 triệu người tham gia BHXH trong 3 tháng đầu năm 2020

Theo BHXH Việt Nam, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH các cấp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đảm bảo thông suốt.

Kết quả, tính đến hết tháng 3/2020, toàn ngành BHXH đã giải quyết 30.036 hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho khoảng 3,2 triệu người; giải quyết cho 126.949 người hưởng các chế độ BH thất nghiệp; số lượt khám chữa bệnh BHYT lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2020 là trên 40 triệu lượt.

Số người tham gia BHXH lũy kế đến hết tháng 3/2020 đạt khoảng 15,41 triệu người. Trong đó, 14,841 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 533 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 13,06 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 85,054 triệu người tham gia BHYT - đạt tỷ lệ bao phủ 88,9% dân số.

Trong tháng 3/2020, toàn ngành BHXH thu BHXH, BHYT đạt 33.940 tỷ đồng, lũy kế thu từ đầu năm đến hết tháng 3/2020 đạt 87.756 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) của BHXH các tỉnh, thành phố là khoảng 20.242 tỷ đồng.

Toàn quốc đã cấp được 15,32 triệu sổ BHXH đạt tỷ lệ 99,45% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH, cấp được 85 triệu thẻ BHYT. Tính đến thời điểm 31/3/2020, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động...

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn lập dự toán kinh phí phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hướng dẫn sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để mua thuốc sát trùng chống dịch; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, thực hiện cách ly xã hội của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện việc cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mạn tính, điều trị dài ngày; chỉ đạo chi trả gộp lương hưu tháng 4 và tháng 5 tại nhà, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường…

Bảo đảm vững chắc an sinh xã hội trước tác động của dịch bệnh Covid-19

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại cuộc họp giao ban giữa tháng 4/2020, các đơn vị chức năng trực thuộc BHXH Việt Nam đã phân tích, làm rõ tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh bị tác động bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, các Phó Tổng Giám đốc đã cho ý kiến chỉ đạo chi tiết các nội dung quan trọng liên quan đến công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết chế độ chính sách cho người dân, người lao động...

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã chỉ đạo cơ quan BHXH các cấp tiếp tục bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân, người lao động, tạo nền tảng vững chắc an sinh xã hội trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam sẽ kịp thời chỉ đạo các nội dung công việc phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân, vừa bảo đảm an toàn theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19.

Theo Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, trên cơ sở diễn biến thực tế tình hình trong quý I/2020, các đơn vị chuyên môn cần khẩn trương báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 ở từng lĩnh vực chuyên môn (thu, chi, giải quyết chế độ...); từ đó, đề ra các phương án, biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động ở mức thấp nhất có thể.

Bên cạnh đó, các kế hoạch, nhiệm vụ đã được xây dựng theo năm, cần tính toán để điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế, có phương thức thực hiện linh hoạt theo yêu cầu chỉ đạo phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Các đơn vị cần nhanh chóng xây dựng phương án điều hành tại địa phương theo 3 cấp độ nguy cơ mà Thủ tướng Chính phủ đã xác định; đồng thời, thực hiện tổng hợp báo cáo chi tiết tác động đến công tác thu, chi… qua đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng đề nghị, thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; quản lý, điều hành, phân công công việc hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân, người lao động trên địa bàn địa phương.

Tính đến hết tháng 3/2020, toàn ngành BHXH đã giải quyết 30.036 hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho khoảng 3,2 triệu người; giải quyết cho 126.949 người hưởng các chế độ BH thất nghiệp; số lượt khám chữa bệnh BHYT lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2020 lên tới trên 40 triệu lượt.