VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nỗ lực đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tới công chúng

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Nỗ lực đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tới công chúng

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam góp phần đảm bảo an toàn hệ thống

Kinh nghiệm quốc tế về xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Lợi ích của việc tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi - nguyên tắc cốt lõi phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả

Với mục đích nâng cao nhận thức của đông đảo người dân về chính sách BHTG, giúp người dân yên tâm gửi tiền vào các tổ chức tín dụng (TCTD), thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), luôn chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tới công chúng.

Các hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG đã được triển khai một cách mạnh mẽ. Phương tiện truyền thông chính thức của BHTGVN là website và Bản tin BHTG được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác với nội dung bám sát các chủ trương, chính sách, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và Ban lãnh đạo BHTGVN; kịp thời ghi nhận, theo dõi những vấn đề người gửi tiền quan tâm để tư vấn, định hướng.

Thông qua hợp tác với các cơ quan báo chí và truyền thông, trong đó có các báo trong ngành Ngân hàng, báo kinh tế cũng như các báo lớn, có độ phủ rộng, các thông tin cốt lõi về chính sách BHTG được truyền tải một cách linh hoạt, khéo léo tới đối tượng công chúng mục tiêu là người gửi tiền tại khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời đảm bảo duy trì nhận thức chung của công chúng về chính sách.

Tại cơ sở, các Chi nhánh BHTGVN đã tích cực, chủ động thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG tại hội nghị thành viên của các QTDND. Các sự kiện nhận được sự quan tâm, chú ý, truyền tải được thông tin, làm rõ vai trò và ý nghĩa thực tiễn của chính sách BHTG đối với người gửi tiền.

Như vậy, qua từng sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG, các vấn đề chính sách đã được truyền tải một cách hợp lý tới các nhóm công chúng mục tiêu. Thông qua các sự kiện tuyên truyền chính sách, sự gắn kết giữa tổ chức BHTG và người gửi tiền ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào hiệu quả thực thi chính sách BHTG.

Hướng tới người gửi tiền ở nông thôn

Trong những năm gần đây, BHTGVN xác định đối tượng công chúng mục tiêu để tuyên truyền chính sách BHTG là người gửi tiền tại khu vực nông thôn, miền núi. Đây là một trong những chủ trương đúng đắn và đã được triển khai một cách có hiệu quả.

Theo thống kê, dân cư ở khu vực nông thôn, miền núi có thu nhập trung bình thấp hơn so với dân cư khu vực thành thị. Với thu nhập này, người gửi tiền tại khu vực nông thôn đa phần là đối tượng được bảo hiểm toàn bộ xét trên hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện hành.

Theo thông lệ quốc tế, đối tượng tuyên truyền trọng tâm của các tổ chức BHTG là người gửi tiền với số tiền gửi nằm trong phạm vi bảo vệ của hạn mức BHTG, nhằm phát huy hiệu quả chính sách BHTG, ổn định tâm lý người gửi tiền cũng như hạn chế hiện tượng rút tiền hàng loạt

Khu vực nông thôn, miền núi cũng là địa bàn thường có sự phân bố của các QTDND, dân cư ở đây cũng thường là khách hàng của các QTDND. Trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (giai đoạn 2), BHTGVN đã được giao nhiệm vụ tham gia sâu hơn vào hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tham gia BHTG quy mô nhỏ, trong đó có QTDND. Do đó, việc tuyên truyền chính sách tới người gửi tiền ở các quỹ này không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ thông thường, mà còn là trọng tâm cần được quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh

Để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính sách BHTG, BHTGVN đã sử dụng đồng bộ nhiều kênh truyền thông khác nhau. Truyền thông trên báo chí, phát thanh, truyền hình là một trong những kênh truyền thông gián tiếp được BHTGVN sử dụng hiệu quả nhằm xây dựng nhận thức chung về chính sách BHTG đối với công chúng, trong đó có đối tượng người gửi tiền tại các QTDND. Những năm qua, BHTGVN đã phối hợp truyền thông một cách chủ động với nhiều báo, kịp thời tuyên truyền chính sách BHTG, góp phần tạo nên sự đồng thuận chung.

 Ngoài phương thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, BHTGVN đã tích cực tìm ra hướng tiếp cận phù hợp với người gửi tiền khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, BHTGVN phối hợp với cấp chính quyền tại địa phương cùng các nhóm, hội, hiệp hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, hiệp hội ngành nghề...để lồng ghép tuyên truyền chính sách. Điều này giúp tiếp cận dễ dàng tới đối tượng mục tiêu là người gửi tiền.

Việc BHTGVN chủ động phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương hoặc QTDND tại những sự kiện thường niên của QTDND để chia sẻ thông tin cho người gửi tiền đã và đang đem lại hiệu quả tích cực về nhận thức của người dân đối với chính sách BHTG.

Hằng năm, BHTGVN tổ chức chuỗi sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG trên cả nước với các nội dung được tích cực đổi mới, với mục tiêu thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của các TCTD và QTDND tại từng địa phương.

Đặc biệt, tại nhiều tỉnh, thành, sự kiện tuyên truyền tại các trường đại học, học viện đã được triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo. Các sự kiện này đã thu hút sự tham gia chủ động của sinh viên -  người gửi tiền tiềm năng, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ thông tin một cách tích cực giữa BHTGVN với đối tượng này.

Những hoạt động tuyên truyền nhằm đưa chính sách BHTG đến người gửi tiền nông thôn đã, đang và tiếp tục được BHTG Việt Nam triển khai hiệu quả với mong muốn người gửi tiền có thêm hiểu biết và niềm tin vào hệ thống ngân hàng. Cùng với đó, người gửi tiền đóng một vai trò tích cực trong việc duy trì kỷ luật thị trường và góp phần lành mạnh hóa hệ thống các TCTD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM