VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tháng 4/2022 đạt 51.757 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tháng 4/2022 đạt 51.757 tỷ đồng

Trong tháng 4/2022, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm và tổng doanh thu phí bảo hiểm đều tăng trưởng ở hai con số so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng tích cực thế nào?

Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số

Siết chặt quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm, đảm bảo phát triển bền vững

Năm 2022, dự báo thị trường bảo hiểm sẽ vẫn tăng trưởng tích cực

Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 4/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 106.519 tỷ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 631.022 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm trên thị trường trong tháng 4/2022 ước đạt 74.234 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng, tăng 12,58%; bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng, tăng 14,50% so với cùng kỳ năm 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM