Bảo Việt tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo G4

PV.

(Tài chính) Sáng nay ngày 28/5/2014, tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) đã công bố Hướng dẫn Báo cáo Bền vững phiên bản tiếng Việt tại Việt Nam. Được dịch ra tiếng Việt với sự hỗ trợ của của Tổng Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) và Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu, tài liệu Hướng dẫn này hiện tại là công cụ báo cáo phát triển bền vững được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

TS. Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tại Hội thảo. Nguồn: baoviet.com.vn
TS. Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tại Hội thảo. Nguồn: baoviet.com.vn

Bảo Việt đã tham dự Hội thảo ra mắt Hướng dẫn Báo cáo bền vững G4 phiên bản tiếng Việt với tư cách là doanh nghiệp tiên phong áp dụng tiêu chuẩn G4 ngay trong Báo cáo phát triển bền vững vừa ra mắt tháng 4/2014. Theo các chuyên gia tại Hội thảo, G4 là phiên bản đánh giá một cách toàn diện hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến 4 yếu tố: Kinh tế, xã hội, mội trường và quản trị doanh nghiệp.

Chia sẻ tại Hội thảo về việc thực hiện áp dụng tiêu chuẩn G4 trong Báo cáo năm nay, ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thực hiện báo cáo này trước tiên là phục vụ cho chính doanh nghiệp trong triển khai chiến lược phát triển bền vững. Chỉ khi mỗi thành viên của Bảo Việt nhận thức rõ và hiểu rõ cần phải làm gì về vấn đề này và đưa vào hành động cụ thể thì chiến lược phát triển bền vững mới được thực hiện thành công.

G4 là bản đánh giá toàn diện về hoạt động bền vững của doanh nghiệp, chính vì vậy Bảo Việt đã chủ động nghiên cứu và áp dụng cho Báo cáo phát triển bền vững thực hiện năm 2014”.  

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt năm nay đã có sự cải tiến đáng kể, thể hiện chiều sâu trong nội dung trình bày và sự gắn kết trong cách thức minh họa thể hiện. Báo cáo cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hoạt động phát triển bền vững tại Bảo Việt đi từ giới thiệu chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu, giải pháp và hoạt động cụ thể cho từng năm đến các hoạt động cụ thể trong năm 2013 nhằm hiện thực hóa chiến lược đã nêu.

Hoạt động của Bảo Việt năm 2013 đã chú trọng thực hiện theo chiến lược đã đặt ra để đảm bảo cân đối ba mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường trong hoạt động của Bảo Việt và các tiêu chuẩn về bền vững đối với các bên liên quan.