Bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại

Theo nhandan.com.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 3758/VPCP-KTTH về việc bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khắc phục thiệt hại, tổn thất do hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương.

Ảnh minh họa.Nguồn: internet
Ảnh minh họa.Nguồn: internet
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu của DN để phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất.

Về hỗ trợ người lao động, đối với người lao động không làm việc trong những ngày từ 12/5 đến khi trở lại làm việc (trước ngày 25/5/2014) do DN phải ngừng sản xuất kinh doanh nhưng đã sản xuất kinh doanh trở lại, DN chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động và hạch toán khoản tiền lương, tiền công này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Đối với DN bị thiệt hại phải ngừng sản xuất có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh trong tháng 6/2014 nhưng do chủ DN chưa quay trở lại để thanh toán tiền lương, tiền công tháng 4/2014 và những ngày đầu tháng 5/2014 cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh tạm ứng ngân sách địa phương để xử lý khoản tiền lương, tiền công còn nợ này. Khi chủ DN trở lại, hướng dẫn DN hoàn trả ngân sách địa phương và hạch toán khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Đối với DN bị thiệt hại phải ngừng sản xuất và không có khả năng phục hồi sản xuất trước ngày 1/7/2014, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2014.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh thực hiện giảm tiền thuê đất đối với DN bị thiệt hại, số tiền được giảm tiền thuê đất phù hợp với mức độ thiệt hại. Đối với DN bị thiệt hại phải ngừng sản xuất kinh doanh để đầu tư khôi phục lại sản xuất kinh doanh, bao gồm cả trường hợp phải thuê đất, thuê cơ sở vật chất ở địa điểm mới để khôi phục sản xuất, thực hiện hỗ trợ bằng việc ngân sách thoái (hoàn lại) tiền thuê đất đã nộp trước khi ngừng sản xuất kinh doanh và được miễn tiền thuê đất từ năm 2014 (tổng số hoàn, miễn và giải pháp khác không quá số tiền thiệt hại). Đối với DN kinh doanh hạ tầng bị thiệt hại, thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất theo Thông báo 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các công ty kinh doanh hạ tầng miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng cho DN bị thiệt hại, chi phí này DN được trừ vào tiền thuê đất và không bị loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, điều chỉnh để chưa thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với những DN bị thiệt hại để DN tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, trừ trường hợp có nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối với những DN bị thiệt hại nặng, bị cháy phải ngừng sản xuất và gặp khó khăn trong đầu tư để phục hồi sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh làm việc với DN đánh giá thiệt hại; xác định khả năng và những khó khăn khi phục hồi sản xuất kinh doanh; nghiên cứu đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 15/6/2014...