Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý giá

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1747/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 02 chế độ báo cáo mới và 03 chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung đã được công bố tại Quyết định này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, danh mục chế độ báo cáo mới gồm: Báo cáo tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động của tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; Báo cáo Premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có).

Danh mục chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung gồm: Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá cả năm; Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Báo cáo về chi phí kinh doanh, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam (nếu có), chi phí phối trộn xăng E5, E10 (nếu có).

Quyết định số 1747/QĐ-BTC cũng nêu chi tiết nội dung chế độ báo cáo định kỳ được công bố. Trong đó, báo cáo tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động của tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá sẽ thực hiện hàng năm.

Chế độ báo cáo này được quy định tại Điểm 2, Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Báo cáo Premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện, gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quý, năm.  Chế độ báo cáo thực hiện theo Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá năm cũng được thực hiện hàng năm theo quy định tại Điểm 1, Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Báo cáo Quỹ Bình ổn giá xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện báo cáo gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá); Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) hàng tháng. Chế độ báo cáo này được quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đối với báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, đối tượng thực hiện báo cáo cũng là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá). Báo cáo này được thực hiện theo quý, năm. Chế độ báo cáo này được quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.