Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu

Minh Hà

Ngày 25/11/2022, Bộ Tài chính có Công văn 12389/BTC-TCNH gửi các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp để yêu cầu thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9916/BTC-TCNH gửi các doanh nghiệp phát hành đề nghị triển khai và tuân thủ pháp luật khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo việc thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn.

Ngày 23/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp phát hành lớn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và một số công ty chứng khoán thực hiện hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thị phần môi giới lớn để trao đổi về tình hình thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp về khôi phục lại niềm tin của thị trường, tháo gỡ khó khăn thanh khoản và hoàn thiện khung pháp lý, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và làm việc với Bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền để chỉ đạo triển khai.

Để đảm bảo ổn định thị trưởng, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện trách nhiệm đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư, ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu, đảm bảo giữ uy tín của doanh nghiệp với nhà đầu tư và trên thị trường.

Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, doanh nghiệp chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; không gây mất trật tự xã hội. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp tuân thủ chế độ công bố thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều biến động; thị trường xuất hiện nhiều thông tin không chính thống về các doanh nghiệp phát hành mà không xuất phát từ chính doanh nghiệp. Bộ Công an thời gian qua đã xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Về phía doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp chủ động, kịp thời cung cấp thông tin để nhà đầu tư có thông tin chính thống về hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, xem xét sử dụng dịch vụ kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm, định giá tài sản để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp và công bố kết quả cho các nhà đầu tư để hiểu tình hình của doanh nghiệp.

Trước đó, tại cuộc họp với 7 công ty chứng khoán và 32 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, từ nay đến cuối năm thị trường trái phiếu doanh nghiệp phải đáo hạn hơn 53 nghìn tỷ đồng; trong đó, bất động sản chiếm 39%, doanh nghiệp sản xuất khác 19%...

Sang năm 2023 số lượng trái phiếu doanh nghiệp phải đáo hạn là 284 nghìn tỷ đồng, năm 2024 đáo hạn 363 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc một số doanh nghiệp có sai phạm và bị xử lý, cùng với các tin đồn đã dẫn đến tâm lý các nhà đầu tư rút tiền dẫn đến thanh khoản khó khăn.

Có thể đánh giá, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn quan trọng đối với doanh nghiệp, "chia sẻ" rất hiệu quả gánh nặng cho kênh tín dụng ngân hàng và hiện vẫn khá tiềm năng.