VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tạm dừng hoạt động đại lý hải quan của Công ty Hà Linh

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3917/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý thủ tục hải quan của Công ty TNHH Hà Linh Lạng Sơn (Công ty Hà Linh).

Chất chống mốc có thuế nhập khẩu 3%

Ấn định lộ trình triển khai một cửa tại sân bay Nội Bài

Giảm thời gian thông quan hàng kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân

Quyết tâm hoàn thành được 3 chỉ tiêu thu ngân sách

Cụ thể, Công ty Hà Linh có địa chỉ 288 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn sẽ tạm ngừng hoạt động đại lý hải quan do không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan (không có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan).

Theo đó, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty Hà Linh trong thời gian 6 tháng, hết thời hạn tạm dừng, công ty không có văn bản đề nghị, không bổ sung điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng quy định của Luật Hải quan, cơ quan hải quan sẽ quyết định chấm dứt hoạt động đại lý thủ tục hải quan của công ty.

Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Hoạt động đại lý thủ tục hải quan thực hiện theo Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên làm đại lý thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý thủ tục hải quan…/.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM